Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. Stars & Tulips probeert de content van de website zo actueel en accuraat mogelijk te houden. Stars & Tulips kan evenwel op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Stars & Tulips aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Het auteursrecht van de op deze site gepubliceerde informatie berust bij Stars & Tulips. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Stars & Tulips is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde informatie of beeldmateriaal geheel of ten dele over te nemen. Stars & Tulips staat niet in voor de juistheid van de informatie op sites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van sites van derden die via de website van Stars & Tulips, via hyperlinks, banners of andere links bereikt zijn. Meent u dat informatie op deze internetsite onjuist is, dan wordt u vriendelijk verzocht dit via e-mail te melden bij lesley@stars-tulips.com.